Blog komputerowy

Emulacja napędów polega na stworzeniu w systemie poprzez specjalizujące się w tym oprogramowanie wirtualnych napędów. Celem stworzenia takiego napędu jest możliwość odtwarzania plików w formacie ISO (jest to format pozwalający na kopiowanie bardzo wiernych kopi płyt). Jednym z najbardziej znanych programów do emulacji napędów CD-ROM, DVD-ROM jest DAEMON Tools Lite . Program pozwala nam również na emulację zabezpieczenia LaserLock, Safedisc wersji 1 jak i 2 oraz wszystkich wersji Securom. Aplikacja pozwala nam na utworzenie wirtualnego napędu CD-ROM bezpośrednio z obrazów płyt CD w formacie : ISO, ccd(CloneCd), bwt(Blindwrite), mds, cdi, nrg (Nero), b5t, isz. Inna aplikacją z tej rodziny jest program ISO Commander który jest menadżerem płyt CD/DVD. Aplikacja pozwala na tworzenie, edycję oraz na wypakowywaniu obrazów płyt. Formatem zapisu w programie jest format ISO. Aplikacja jest również wspierana przez inne formaty jednak tylko w odczycie: BIN/ISO/DAO/TAO/NRG. Program tworzy również bootowalne płyty. Innym programem do tworzenia takowych napędów jest również bardzo popularny program Alcohol 120%. Program ten łączy w sobie cechy programu przeznaczonego do wypalania płyt jak i emulatora napędów Cd/dvd. Jedna z zalet jest to że można tworzyć ierne kopie płyt Cd/dvd. Program również może tworzyć kopie zapasowe płyt zabezpieczonych technologiami : Laserlock, safedisc2, Securom, Securom 1.x/2.x, VOB ProtectCD i VOB ProtectCD v5. Aplikacja pozwala nam na utworzenie w systemie do 31 wirtualnych napędów na dysku co pozwala na odtwarzanie płyt bez konieczności posiadania czy wkładania płyty. Inną płatną aplikacja jest program Original CD Emulator służy do emulacji napędów Cd/dvd w naszym komputerze. Aplikacja ta pozwala nam na otwieranie obrazów płyt Cd/dvd oraz na korzystanie z plików na niej umieszczonych. Program obsługuje maksymalnie do 21 napędów wirtualnych. Jednym z ciekawych narzędzi jest możliwość konwertowania płyt Cd/dvd do ISO i na odwrót z ISO do Cd/dvd. Program ten jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych którzy chcą korzystać ze swoich ulubionych płyt Cd/dvd bez koniczności ciągłego ich przekładania. Tak więc jeśli chcemy ułatwić sobie prace gdy mamy konieczność wielo razowo zmieniać płyty w napędzie naszego komputera czy chcemy zrobić bardzo wierną kopię naszych płyt w kolekcji możemy do tego użyć emulatorów napędów. Takie programy jak np. Alkohole 120% pozwalają nam zgrywać zabezpieczone płyty do formatu ISO a następnie wypalić je w dowolnym urządzeniu nagrywającym w postaci normalnej płyty Cd/dvd.

7HTML. Pełna angielska nazwa HTMLu to HyperText Markup Language. W polskim tłumaczeniu znaczy to „hipertekstowy język znaczników” i jest zdecydowanie najbardziej popularnym, szeroko rozchwytywanym językiem programowania stron interentowych WWW. Pierwsza wersja języka powstała w latach osiemdziesiątych, a jej autorem był uznany amerykański fizyk Tim Berners-Lee, któy wtedy pracował w naukowo-badawczym ośrodku o nazwie CERN. Wtedy nazwano ten system ENQUIRE i jego głowna zaleta polegała na tym, że bez problemu można było wykorzystać go do sprawnego udostępniania i organizowania dokumentów, które miały ścisły związek z naukowymi badaniami. Rewolucyjny charakter miały także tak zwane odnośniki, za pomocą których z jednego komputera można było oglądać dane znajdujące się w innych miejscach. Kiedy lata osiemdziesiąte schylały się ku końcowi, Berners-Lee oraz Robert Cailliau, który wtedy był głównym inżynierem do spraw oprogramowania CERNU, przedstawiali w tym samym czasie dwie propozycje na temat rozwoju systemów opartych na hipertekstach, które, jak obydwaj przekonywali, znalazłyby duże zastosowanie w sieci internetowej. Dwa projekty, choć dość różne, były nacechowane podobnym sposobem działania. Kiedy ich drogi się skrzyżowały, zaczęli pracować nad systemem, który stał się kolejną rewolucją, a dzisiaj bez niego nie dałoby się żyć – Wordl Wide Web.

PHP. Język programowania stron internetowych oparty na skryptach. Jego pierwsza wersja została dść mocno rozpowszechniona przez Ramusa Lerdorfa, który był jego autorem. Wtedy jednak pełna nazwa tego języka to Personal Home Page/Forms Interpreter. W roku dziewięćdziesiątym czwartym zaczął pracować nad sporym zestawem skryptów języka Perl, które miały za zadanie śledzić pracę każdego internautę, który zapuścił się na jego domową stronę internetową. Kiedy jednak strona zaczęła siadać z tego wzdlędu, że przesiadywało na niej zbyt dużo osób, postanowił rozszerzyć owe skrypty jeszcze bardziej, ale tym razem postanowił zrobić to używając języka C. Tym samym w dość rewolucyjny sposób zastosował wtedy po raz pierwszy ten język programowania. Niedługo potem całe rzesze użytkowników pod wpływem zachwytu nowymi pomysłami Lerdorfa zaczęli prosić go o udostępnienie skryptów do własnego użytku. I tak się stało, że w roku dziewięćdziesiątym piątym, ósmego czerwca, autor postanowił każdemu udostępnić kody źródłowe, o które go proszono. Tak właśnie zostały udostępnione pierwsze narzędzia PHP Tools 1.0. W dziwięćdziesiątym siódmym roku – roku wydania PHO/FI 2.0 – nastąpiło jedyne oficjalne wydanie pakietu. Język ten do dzisiaj jest rozwijany przez programistów.

1Czym jest programowanie samo w sobie? To żmudny, długi i wymagający sporych umiejętności proces tworzenia, testowania oraz projektowania kodu źródłowego różnego typu programów komputerowych lub mikrokontrolerów. Każdy kod źródłowy stworzony jest w wybranym przez programistę kodzie źródłowym, napisanym w odpowiednim języku programownia. Języki te mają oddzielne zasady, inne reguły. Programowanie wymaga od autora programów ogromnej wiedzy z różnych dziedzin komputerowych i matematycznych w której skład wchodzi algorytmika, wiedza obejmująca zasady działania komputerów, języki programowania – tu najlepiej nie ograniczać się do jednego. Przyda się także dobra znajomość struktury danych, a już na pewno projektowanie aplikacji. Od wielu lat szerokie grono programistów na całym świecie spiera się o to, czy programownie należy określać mianem komputerowej sztuki, zwykłego rzemiosła czy po prostu procesu inżynieryjnego. Każdy chcący programować w sposób najbliższy sztuce, niewątpliwie musiałby zaistnieć w komputerowej demoscenie, która zrzesza różnego rodzaju binarnych specjalistów z różnych dziedzin. Jednym z najpopularniejszych języków programowania jest język C (w rozszerzonej wersji C++). Podstawy pisania programów najlepiej zaczynać od prostych języków, takich jak BASIC czy Turbo Pascal, natomiast zasady działania stron internetowych najlepiej poznaje się od HTMLa.

Turbo Pascal był niegdyś jednym z najpopularniejszych języków programowania. Jeden z najlepszych uniwersalnych języków wysokiego poziomy, którego używało się w ogólnych zastosowaniach. Jego podstawa została napisana w języku Algol, a jego bezpośrednim twórcą był Niklaus Wirth. Pascal został ukończony w siedemdziesiątym roku, a nazwa języka została zaczerlnięta od nazwiska francuskiego matematyka, genialnego fizyka oraz filozofa, czyli Blaise Pascala. W Polsce Turbo Pascal przeżył prawdziwą przygodę, ponieważ zanim jeszcze w naszym kraju ustanowiono prawo ochrony własności intelektualnej Pascal już krążył po domowych komputerach w pirackiej wersji. Być może był to proces degradacyjny dla ochrony licencji, ale można przypuszczać, że dzięki temu wychowało się w tamtych czasach spora liczba utalentowanych matematyków, których wciągnęło programowanie na całego, a dzisiaj zajmują się nim zawodowo. Jednak na całym świecie wszyscy zachwycali się tym językiem już w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czyli w czasach, kiedy zniesiono ograniczenia COCOM. Był to czas rozrastania się sieci komputerowych i dzięki temu również został tak bardzo rozpowszechniony. Stopniowo jednak, z nadchodzącymi latami, Turbo Pascal zszedł z podium na rzecz innego języka, którym można było już produkować rzeczy o wiele bardziej skomplikowane, czyli C i C++.

C++ jest rozszerzoną wersją języka programowania do przeznaczenia ogólnego. Język C++ został zaprojektowany we wczesnych latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku, chociaż jego pierwsza wersja, z wieloma lukami, dostępna była już pod koniec lat siedemdziesiątych. Już wtedy istniała jego wcześniejsza wersja, czyli C (bez plusów), C++ miał być natomiast obiektowym rozszerzeniem. Jego pomysłodawcą i twórcą był programista Bjarne Stroustrup. Początkowym jego zaimarem było wprowadzenie do C obiektowych możliwości programistycznych, jednak w trakcie pracy okazało się, że można wykorzystać go na wiele innych sposobów. Względem swojej poprzedniej wersji C++ miał w sobie wiele pozytywnych zmian, które ostatecznie wpłynęły na jego rozwój i popularność. Dodano do niego przeróżne tak zwane funkcje składowe, chronione i publiczne sekcje, zastosowano też obiekty, różnego typu konstruktory, destruktory, wskaźniki, pola statyczne oraz metody i przeróżnego rodzaju szablony funkcji oraz klas na każdą okazję. C++ uznaje się jako bezpośrednią przyczynę spadku popularności języka programowania Turbo Pascal, który wiódł prym do czasu, kiedy sieć pozwoliła wyjść C++ do szerszego grona programistów i zdobyła ich gusta. C++ jest językiem, na którym obecnie pisze się większą liczbę programów komputerowych na świecie.